Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni połączonej z czytelnią i ICIM – Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.


Zbiory biblioteczne to ponad 5000 książek, 300 multimediów i ponad 3000 podręczników. Korzystają z nich wszyscy uczniowie szkoły. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Składa się z literatury pięknej - głównie lektur z języka polskiego oraz nowości czytelniczych, książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii i albumów. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

 

ICIM tworzy pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera. Szkolne Centrum służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. ICIM przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregowania informacji, krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nasza biblioteka jest wielofunkcyjnym, interdyscyplinarnym kompleksem dydaktycznym, w którym udostępniane są wszelkie materiały tradycyjne i multimedialne.
Biblioteka szkolna organizuje dużo różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. Prowadzi się w niej działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo, takie jak np.: konkursy i maratony czytelnicze, okolicznościowe imprezy czytelnicze, „poczytajowe” spotkania dla dzieci ze świetlicy szkolnej, przerwy z książka i inne.
Organizację pracy biblioteki szkolnej określa szczegółowo Statut Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej.

 

Opiekę nad biblioteką sprawuje nauczyciel bibliotekarz pani Sara Tomala.

 

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

poniedziałek:  8:00 - 9:40
wtorek: 8:00 - 14:00
środa:  8:00 - 11:40; 12:40 - 13:35
czwartek: 8:00 - 14:00
piątek: 8:00 - 12:40.