• Klub "Szkół Uczących się" - ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez CEO
 • Ocenianie Kształtujące - ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez CEO
 • Aktywna edukacja - ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez CEO
 • Leader 100 - program rozwijania kompetencji kluczowych i nawyków dla uczniów klasy IV -VI
 • iDentifEYE- międzynarodowy projekt edukacyjny - Rozszerzona rzeczywistośc w drodze do lepszego zrozumienia Tożsamości Online
 • Czytamy razem - program doskonalania techniki czytania pod patronatem gdyńskiej Fundacji FLY i Polskiego Towarzystwa Dyskleksji
 • Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją (2014 - 2016) - program pod patronatem Zarządu Głównego PTD
 • Wielki Maraton Czytelniczy - program dla uczniów kl. II -VIII
 • "Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" - program edukacji morskiej realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowiskiego
 • Mleko i owoce w szkole - projekt unijny realizowany przez Agencję Rynku Rolnego
 • My na Pomorzu - konkurs pod patronatem Wojewody Pomorskiego, promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia dzieci i młodzieży oraz pozytywnych postaw
 • Szkoła na Miarę Ucznia z Dysleksją (2017 - 2020) - program pod patronatem Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji