1. "Z książką ku wartościom" - wprowadzenie uczniów w swiat uniwersalnych wartości moralnych (kontynuacja)
  2. Trening uważności "Mój wewnętrzny mistrz" - kształcenie w uczniach uwaznej obecności w codziennym życiu (określanej ogólnym terminem mindfulness) oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości (kontynuacja)
  3. Wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego dla klas I-III szkoły podstawowej "Steps into Success" - uwrazliwienie na język angielski i osłuchanie sie z nim na co dzień (nowość!!!)
  4. Program nauczania języka migowego dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej "Migamy" - pokazanie uczniom sposobu porozumiewania się za pomoca gestów, poprzez naukę wybranych znaków jezyka migowego i alfabetu palcowego (nowość!!!)
  5. Ocenianie kształtujace - sposób oceniania pracy ucznia polegający na mocnych stronach dziecka oraz wskazujący drogę osiągnięcia sukcesu edukacyjnego (konktynuacja)
  6. Drama - metoda pracy z uczniami (kontynuacja)
  7. Gimnastyka buzi i języka - terapia logopedyczna (kontynuacja)

pliki do pobrania