• opieka od godz. 6.30 do 16.30
  • pomoc przy odrabianiu lekcji
  • zajęcia rozwijające indywidualne uzdolnienia i zainteresowania: kreatywne zabawy matematyczne, plastyczne, językowe i sportowe
  • wspomaganie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
  • tematyczne „poranki w świetlicy”
  • cykliczne warsztaty psychoedukacyjne: „trening uważności” i „mój wewnętrzny mistrz”
  • przyjazna przestrzeń do wypoczynku
  • swobodna i bezpieczna strefa zabawy
  • inspirujące i kreatywne zabawki rozwijające małą i dużą motorykę dziecka