Opłata za obiady:

 

Szkoła Podstawowa nr 21

ul Na Stoku 43

80 - 811 Gdańsk

 

Opłaty za kolejne miesiące przyjmowane będą do dnia 10 - go każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z posiłków.

Brak wpłaty na konto w w/w terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy osób korzystających z posiłków.

Odwołanie obiadu można zgłaszać do godziny 08.30 danego dnia, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

Opłaty za obiady w  roku szkolnego 2021/2022

 

Koszt jednego obiadu - 5,00 zł.