Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Gdańsku została założona w 1964 roku. Dwupiętrowy budynek szkoły usytuowany jest na dużej działce z trawnikami, starodrzewem, boiskiem i placem zabaw dla najmłodszych dzieci. To wszystko w pięknej, niezwykle położonej dzielnicy w samym centrum miasta, a jednak w zupełnej ciszy i spokoju. W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny, zewnętrzny oraz system alarmowy. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablica interaktywna, przystosowana sala dla najmniejszych dzieci z oddziału przedszkolnego, sala komputerowa z komputerami z dostępem do internetu, projektory multimedialne, liczne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasie integracyjnej, terapii logopedycznej i terapii pedagogicznej.

 

Propagujemy zdrowy styl życia. Stołówka serwuje zdrowe posiłki oraz napoje. Zapewniamy opiekę medyczną. Przyjazny uczniom sekretariat szkoły zaopatrzony jest w ksero i  telefon. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty. 

 

Posiadamy ogólnopolski certyfikat "Szkoły Uczącej Się" w zakresie oceniania kształtującego oraz certyfikaty "Miejsce przyjazne czytaniu", "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", "Bezpieczne zachowania".

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i klubach. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe. 

 

Naszym uczniom zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 06.30 do 16.30. 

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 

"Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane."

 - Burrhus F. Skinner