Dyrektor – Wojciech Piestrzyński

 

Wychowanie przedszkolne - Małgorzata Maranowska, Monika Taperek - Dampc

Edukacja wczesnoszkolna – Ewa Labuda, Wioletta Janiszek, Ewa Szpakowska

Język polski – Joanna Kowalczyk

Matematyka – Marta Gradtke

Język angielski – Anna Kamińska

Plastyka – Waldemar Raczkowski

Muzyka – Waldemar Raczkowski

Historia - Sara Tomala, Marcin Strzyżewski

Wiedza o społeczeństwie - Marcin Strzyżewski

Geografia - Aleksandra Sałek

Biologia - Paulina Kozłowska

Przyroda - Ewa Szpakowska

Fizyka - Andrzej Strunilin

Informatyka  - Magdalena Wysokińska

Technika – Piotr Urban

Religia – Katarzyna Gruca

Etyka – Ewa Szpakowska, Wojciech Piestrzyński

Wychowanie fizyczne – Beata Graczyk, Monika Kowalska

Chemia - Anna Kamińska

Język niemiecki - Agnieszka Brechun

Bibliotekarz -Sara Tomala,  Elżbieta Kulka

Pedagog – Izabela Szymańska

Psycholog - Klaudia Borkowska 

Logopeda – Anna Marta Żywicka

Świetlica szkolna – Anna Marta Żywicka, Klaudia Borkowska

Gimnastyka korekcyjna – 

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej – Elżbieta Dawidowska, Anna Janczewska

Rewalidacja indywidualna - Elżbieta Dawidowska, Magdalena Sieradzka, Hanna Chybicka, Anna Janczewska, Katarzyna Komecka

Asystent Ucznia - Magdalena Sieradzka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Ewa Szpakowska

Doradztwo zawodowe - Ewa Krzysiak

Edukacja dla bezpiepieczeństwa - Paweł Zienkiewicz