Dyrektor – Wojciech Piestrzyński

 

Wychowanie przedszkolne - Małgorzata Maranowska

Edukacja wczesnoszkolna – Ewa Labuda, Wioletta Janiszek, Ewa Szpakowska

Język polski – Joanna Kowalczyk

Matematyka – Marta Gradtke

Język angielski – Anna Kamińska

Plastyka – Waldemar Raczkowski

Muzyka – Waldemar Raczkowski

Historia - Monika Wójcik - Jarzyna

Wiedza o społeczeństwie - Monika Wójcik - Jarzyna

Geografia - Judyta Liedtke

Biologia - Judyta Liedtke

Przyroda - Ewa Szpakowska

Informatyka  - Magdalena Wysokińska

Technika – Piotr Urban

Religia – Wioletta Borowska

Etyka – Ewa Szpakowska, Wojciech Piestrzyński

Wychowanie fizyczne – Beata Graczyk

Chemia - Anna Kamińska

Język niemiecki - Agnieszka Brechun

Bibliotekarz - Elżbieta Kulka

Pedagog – 

Logopeda – Anna Marta Żywicka

Świetlica szkolna – Anna Marta Żywicka, Monika Kowalska

Gimnastyka korekcyjna – Monika Kowalska

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej – Elżbieta Dawidowska, Anna Janczewska

Rewalidacja indywidualna - Elżbieta Dawidowska, Magdalena Sieradzka, Hanna Chybicka, Anna Janczewska

Asystent Ucznia - Magdalena Sieradzka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Ewa Szpakowska

Doradztwo zawodowe - Ewa Krzysiak

Edukacja dla bezpiepieczeństwa - Paweł Zienkiewicz