Dyrektor – Lidia Lisińska

 

Wychowanie przedszkolne - Małgorzata Maranowska

Edukacja wczesnoszkolna – Ewa Labuda, Wioletta Janiszek, Ewa Szpakowska

Język polski – Joanna Kowalczyk

Matematyka – Marta Gradtke

Język angielski – Anna Kamińska

Plastyka – Kamil Lisek

Muzyka – Wojciech Kęsy

Historia - Monika Wójcik - Jarzyna

Wiedza o społeczeństwie - Monika Wójcik - Jarzyna

Geografia - Judyta Liedtke

Biologia - Iwona Graczyk

Przyroda - Iwona Graczyk

Informatyka  - Sławomir Waszak

Zajęcia Techniczne – Piotr Urban

Religia – Elżbieta Nawrocka

Etyka – Wojciech Piestrzyński

Wychowanie fizyczne – Beata Graczyk, Paulina Kiliszek

Chemia - Monika Lewandowska - Goch

Język niemiecki - Agnieszka Brechun

Bibliotekarz - Elżbieta Kulka

Pedagog – Wojciech Piestrzyński

Logopeda – Anna Marta Żywicka

Świetlica szkolna – Anna Marta Żywicka, Paulina Kiliszek, Lidia Lisińska

Gimnastyka korekcyjna – Paulina Kiliszek

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej – Elżbieta Dawidowska, Joanna Wybrańska, Anna Janczewska

Rewalidacja indywidualna - Elżbieta Dawidowska, Wioletta Janiszek, Magdalena Sieradzka

Asystent Ucznia - Magdalena Sieradzka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Ewa Szpakowska, Wojciech Piestrzyński

Doradztwo zawodowe - Ewa Krzysiak

Edukacja dla bezpiepieczeństwa - Paweł Zienkiewicz