Dyrektor – Wojciech Piestrzyński

 

Wychowanie przedszkolne - Małgorzata Maranowska

Edukacja wczesnoszkolna – Ewa Labuda, Wioletta Janiszek, Ewa Szpakowska

Język polski – Joanna Kowalczyk

Matematyka – Marta Gradtke

Język angielski – Anna Kamińska, Katarzyna Kłopotowska

Plastyka – Waldemar Raczkowski

Muzyka – Waldemar Raczkowski

Historia - Marcin Strzyżewski

Wiedza o społeczeństwie - Katarzyna Kłopotowska

Geografia - Aleksandra Tercjak

Biologia - Paulina Kozłowska

Przyroda - Ewa Szpakowska

Fizyka - Andrzej Strunilin

Informatyka  - Magdalena Wysokińska

Technika – Piotr Urban

Religia – Katarzyna Gruca

Etyka – Ewa Szpakowska, Wojciech Piestrzyński

Wychowanie fizyczne – Beata Graczyk, Monika Kowalska, Monika Bulińska

Chemia - Anna Kamińska

Język niemiecki - Agnieszka Brechun

Bibliotekarz -Sara Tomala,  Elżbieta Kulka

Pedagog – Izabela Szymańska

Psycholog - Klaudia Borkowska 

Logopeda – Anna Marta Żywicka

Świetlica szkolna – Anna Marta Żywicka, Klaudia Borkowska, Ewa Szpakowska

Gimnastyka korekcyjna (FitKlasa) – Monika Bulińska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – Elżbieta Dawidowska, Anna Janczewska, Katarzyna Komecka, Hanna Chybicka

Rewalidacja indywidualna - Elżbieta Dawidowska, Magdalena Sieradzka, Hanna Chybicka, Anna Janczewska, Katarzyna Komecka

Asystent Ucznia - Magdalena Sieradzka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Ewa Szpakowska

Doradztwo zawodowe - Ewa Krzysiak

Edukacja dla bezpiepieczeństwa - Paweł Zienkiewicz