• Klub Rodzica – kreatywne zajęcia inspirowane twórczą energią dzieci i pomysłowością rodziców
 • Robotyka – zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne i techniczne
 • Programowanie – zajęcia oparte na zabawie ze specjalnym zestawem klocków lego kształcące umiejętności tworzenia programów komputerowych
 • Matematyczne Asy – kółko matematyczne dla klas I –III
 • Kangur – przygotowanie uczniów do międzynarodowego konkursu matematycznego
 • Judo dla najmłodszych
 • Trening Uważności – zajęcia psychoedukacyjne
 • Mój Wewnętrzny Mistrz - zajęcia psychoedukacyjne
 • Gimnastyka Buzi i Języka- grupowe zajęcia logopedyczne
 • Klub Dyslektyka
 • Biblioterapia
 • Gimnastyka korekcyjna 
 • Nauka języka polskiego dla cudzoziemców – zajęcia indywidualne
 • Koło Przyrodnicze
 • ZDW – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Kurs podnoszący kompetencje polonistyczne – kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego
 • Kurs podnoszący kompetencje matematyczne – kurs przygotowujący do egzaminu
  z matematyki
 • Kurs podnoszący kompetencje w zakresie języka angielskiego – kurs przygotowujący
  do egzaminu z języka angielskiego