KLUB RODZICA

Intencją Klubu jest szeroko pojęta integracja, rodziców, dzieci, szkoły środowiska .

Dorośli i dzieci uczestniczący  w spotkaniach Klubu wspólnie spędzają czas. Pogłębiają nie tylko więzy rodzinne ale również poznają się wzajemnie. Uczestniczą w ciekawych formach rekreacji i wypoczynku. Rozwijają zainteresowania artystyczne, sportowe, kulinarne czy techniczne. Rodzice mogą też skorzystać z porad fachowców dotyczących rozwoju dzieci.

Ciekawe i atrakcyjne w swojej formule zajęcia organizowane są dzięki wspólnej inicjatywie i działaniu Rady Rodziców i dzieci.

Formą realizacji zajęć są cykliczne spotkania, warsztaty i imprezy kulturalne. Uczestnikami zajęć są zarówno dzieci jak i ich opiekunowie. Nie ustala się kryterium doboru uczestników. Każdy uczestnik jest mile widziany.

Zobacz galerię