Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych. Prezydium Samorządu Uczniowskiego, czyli Przewodniczacy, Zastepca Przewodniczacego i Skarbnik wybierani są w demokratycznych wyborach we wrześniu sposród przedstawicieli Samorządów Klasowych. Kadencja Prezydium trwa jeden rok szkolny. 

pliki do pobrania