Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż.w. K.O.Borchardta w Gdańsku jest placówką publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. Realizuje cele i zadania określone 
w ustawie o systemie oświaty, a także współpracuje z  organizacjami na rzecz środowiska lokalnego.

       Nadrzędnym celem naszej szkoły jest: stworzenie warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

      Realizacji tego służy nasza szeroka oferta dydaktyczna, zintegrowany z nią program wychowawczy oraz profilaktyczny. Ważnym elementem wspierającym edukację jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Rodziców naszych uczniów traktujemy jak partnerów i wspólnie podejmujemy decyzje dotyczące życia szkoły. W  szkole rozwijamy indywidualne zainteresowania każdego z uczniów. Pracujemy  z dziećmi zdolnymi i  pomagamy słabszym uczniom odnosić sukcesy. Organizujemy  wycieczki,  liczne konkursy, cykliczne imprezy szkolne oraz prowadzimy różne zajęcia pozalekcyjne. Współpracujemy z  ośrodkami, które wspierają nas w działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych.