Zadania i kompetencje organów szkoły określone są w  Statucie Szkoły
 
DYREKTOR SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 21 W GDAŃSKU
dr Wojciech Piestrzyński
RADA RODZICÓW
Rada rodziców to reprezentacja rodziców uczniów Szkoły, wybierana podczas zebrań z rodzicami na początku każdego roku szkolnego. Jej kadencja trwa rok
 
SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd szkolny to reprezentacja uczniów Szkoły, wybierany jest corocznie.
RADA PEDAGOGICZNA 
Rada pedagogiczna liczy obecnie 28 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, troje posiada tytuł doktora nauk.