Wartość ze sprawozdania "stan mienia komunalnego" na 31.12.2012r. wynosi:  4 347 226 zł