Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta
w Gdańsku serdecznie zapraszają uczniów z  klas I – VIII gdańskich szkół do udziału
w tegorocznej edycji konkursu.

Odbędzie się on 08 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Kościele Zielonoświątkowym Zbór Radość Życia, ul. Menonitów 2a, Gdańsk – Śródmieście.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05 grudnia.

Poniżej załączamy dokumenty: regulamin konkursu, kartę zgłoszenia, zgodę rodzica/prawnego opiekuna.

Serdecznie pozdrawiamy

Organizatorzy konkursu