W czwartek 09 grudnia odbył się w naszej szkole w wersji online  XII Międzyszkolny Konkurs Wokalny „Kolędy i pastorałki w tradycji kultury polskiej”.  W gronie uczestników konkursu znalazło się  ośmiu solistów i dwa zespoły z gdańskich szkół. Jurorami konkursu byli: pani  Alicja Giętkowska – Ligus z Pałacu Młodzieży,  pan Piotr Macalak z Cappelli Gedanensis i pan Olaf Szczełuszczenko z Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Radość Życia. Tegoroczne interpretacje muzyczne były przygotowane na wysokim poziomie. Trudne zadanie stanęło przed jurorami – wybrać z grona bardzo dobrych wykonawców, tych najlepszych. 

Ostatecznie przyznano:

w kategorii soliści z klas I – IV
I miejsce - Wanda Stasiuk SP 46
II miejsce - Patrycja Stryjewska SP 80
III miejsce -  Stanisław Gibus SP 21

w kategorii soliści z klas V – VIII
I miejsce – Justyna Stefańska  SP 44
II miejsce - Nikola Kozioł SP 81
III miejsce – Amelia Skwierawska III SSP STO
W kategorii Zespoły kl. I – IV i V - VIII pierwsze miejsce przyznano zespołom z SP 21.

Zwycięzcy otrzymali statuetki, dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miasta Gdańska i Radę Dzielnicy Śródmieście.  Bardzo dziękujemy naszym sponsorom!

Gratulujemy uczestnikom muzycznych sukcesów i dziękujemy nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.