W dniu 2 września uczniowie z klas VI i VII, wraz z wychowawczyniami udały się do Miejsc Pamięci Narodowej.
Dzieci zapaliły znicze a Pani M. Wójcik- Jarzyna ciekawie opowiedziała o wydarzeniach historycznych.