26 października odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności i zdobytą wiedzę. Ślubowały godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię, szanować rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz zgodnie bawić się, a swoim zachowaniem być wzorem dla innych. Ceremonia zakończyła się licznymi gratulacjami, wręczeniem dyplomów i upominków dla dzieci.