Aktywna jesień w zerówce. Gry i zabawy interaktywne, prace plastyczne, zajęcia z kodowania.