DOBRY START

Prowadzimy nowoczesny, spójny we wszystkich obszarach, proces edukacji nastawiony na zaspokojenie indywidualnych
potrzeb rozwojowych dzieci 
i oparty na partnerskiej współpracy z rodzicami.

Edukacja przedszkolna
 • tworzymy warunki umożliwiające dzieciom całościowy, swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
 • pomagamy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony
Etap I-III
 • wykorzystujemy naturalną u dzieci ciekawość poznawczą
 • uczymy poprzez doświadczanie; stosujemy praktyczne eksperymenty
Etap IV-VIII
 • rozwijamy kompetencje językowe, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość
 • uczymy pracy w zespole, budowania relacji  i społecznej aktywności

OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia edukacyjne prowadzone z elementami języka migowego.

 • gimnastyka korekcyjna; gimnastyka buzi i języka - zaj. logopedyczne
 • zajęcia wspierające dla uczniów z trudnościami, opieka pedagoga
 • świetlica -  kreatywne poranki i popołudnia, pomoc w odrabianiu lekcji
 • doradca edukacyjno - zawodowy
 • kreatywne place zabaw w salach lekcyjnych; interaktywna podłoga z grami edukacyjnymi
 • we wszystkich salach - projektory i tablice multimedialne, komputery z dostępem do Internetu
 • pracownie przedmiotowe; nowoczesne pomoce dydaktyczne; tablety
 Własna kuchnia z programem edukacyjnym JEMY ZDROWO i jadłospisem planowanym przez dietetyka

DOSKONAŁA LOKALIZACJA - SZKOŁA BLISKO PRACY

oferta-2019-2020-28803.jpg 5min. -  węzeł Gdańsk Śródmieście
oferta-2019-2020-28802.jpg 10min. -  Urząd Miejski, Wojewódzki, sąd,
CH FORUM i inne miejsca pracy w centrum miasta